Technológia
Technológia chladiacich kvapalín neobsahujúcich vodu

Od 30. rokov 20. storočia (1930 - 1939) sú tradičné chladiace kvapaliny založené na zmesi etylén-glykolu, vody a inhibítorov korózie. Všetky zmesi tohto typu však majú svoje prirodzené fyzické a chemické vlastnosti, ktoré obmedzujú výkon motora a negatívne ovplyvňujú jeho spoľahlivosť. Chladiace kvapaliny Evans Coolants neobsahujú vodu a predstavujú tak významný pokrok v oblasti chladenia a ochrany spaľovacích motorov.

Ako to funguje?

Tradičné chladiace zmesi zložené z vody a nemrznúcich prísad pravidelne prekračujú tenkú hranicu medzi tzv. účinným jadrovým varom (Nucleate Boiling, A) a neefektívnym tzv. kritickým tepelným tokom (Critical Heat Flux, CHF, B). Následne dochádza k výraznému zníženiu prenosu tepla z horúcich častí motora, ktorých povrch je pokrytý bublinkami pary. Tento jav sa nazýva aj ‘Departure from Nucleate Boiling’ (DNB). ...
 
Čítajte viac

FAQ - Časté otázky

Otázka: Prečo moje vozidlo potrebuje kvapalinu Evans Coolant?

Odpoveď: Kvapaliny Evans Coolants neobsahujú vodu a ich bod varu je až 180°C, čo ďaleko prevyšuje tradičné zmesi s bodom varu 100°C. Evans Coolants takisto riešia problémy s koróziou, galvanickými reakciami, usadeninami v systéme, zavzdušnením vodnej pumpy ...
 
Čítajte viac

Postup pri výmene

Tradičné chladiace zmesi obsahujú vodu a vďaka jej fyzickým a chemickým vlastnostiam dochádza k mnohým nežiaducim javom. Pri výmene vašej pôvodnej zmesi za doživotnú kvapalinu Evans Coolants je potrebné dodržať niekoľko základných pravidiel. Nezabudnite prepláchnuť váš chladiaci systém pomocou Evans Prep Fluid, aby ste ho zbavili nečistôt a zostatkovej vody. ...
 
Čítať viac