Prípravný preplachový roztok určený pre použitie s Power Cool 180°. Vyvinutý pre hygroskopické absorbovanie vody a odstránenie usadenín, nečistôt a vodného kameňa z chladiaceho systému.

 ZOZNAM PREDAJCOV
 .

Absorbuje vodu
Pred naliatím chladiacej kvapaliny EVANS Coolants do vášho motora by ste mali chladiaci systém dôkladne pripraviť. Kvalitná príprava spočíva najmä v eliminácii zostatkovej vody po vypustení pôvodnej zmesi. EVANS Prep Fluid hygroskopicky absorbuje zostatkovú vodu v chladiacej sústave.

Preplachuje systém
EVANS Prep Fluid aktívne odstraňuje voľnú hrdzu, vodný kameň, nečistoty a rôzne usadeniny brániace efektívnemu chladeniu z chladiaceho systému. Prep Fluid je číry a po vypustení zo systému je aj voľným okom dobre vidieť, ako sa zafarbí od vyplavených nečistôt.