Chemické vlastnosti
EVANS vs. tradičné chladiace kvapaliny

Od 30. rokov 20. storočia (1930 - 1939) sú tradičné chladiace kvapaliny založené na zmesi etylén-glykolu, vody a inhibítorov korózie. Všetky zmesi tohto typu však majú svoje prirodzené fyzické a chemické vlastnosti, ktoré obmedzujú výkon motora a negatívne ovplyvňujú jeho spoľahlivosť. Chladiace kvapaliny Evans Coolants neobsahujú vodu a predstavujú tak významný pokrok v oblasti chladenia a ochrany spaľovacích motorov.
 

 .
Corroded components
Chemické vlastnosti vody

Napriek tomu, že je voda lacná a ľahko dostupná, je hlavnou príčinou korózie v chladiacich systémoch motorov (obrázok 2 a 3).

Voda pri ohrievaní uvoľňuje významné množstvo kyslíka, ktorý sa po ochladení opäť naviaže na vodík. Tento cyklus vytvára začarovaný kruh neustálej korózie, ktorý je ešte výraznejší v klasických vozidlách bez expanznej nádrže v chladiacom systéme.

Voda pôsobí aj ako elektrolyt, najmä v prípade, ak obsahuje rozpustené pevné látky ako napr. rôzne soli (vodný kameň) atď. To spôsobuje galvanické reakcie (koróziu), počas ktorých degradujú ušľachtilé kovy a výsledkom týchto reakcií je zanášanie a tvorba usadenín.

Chemické vzorce rôznych inhibítorov korózie (látok, ktoré cielene zabraňujú vzniku korózie v tradičnej chladiacej zmesi a vyžadujú pravidelnú výmenu kvapaliny, tzv. "pohlcovače" korózie) sa v priebehu vývoja automobilizmu menili. Mnoho rokov sa používali rôzne dusičnany, silikáty, boritany a azolové prísady. V súčasnosti sa viac využívajú rôzne organické kyseliny (OAT - Organic Acid Technology), ktoré predlžujú interval výmeny tradičných nemrznúcich prísad až na 5 rokov (tzv. Long Life kvapaliny, v porovnaní s 2 ročným intervalom pôvodných typov).

Napriek tomu, že väčšina súčasných automobilov využíva zmes OAT, etylén-glykolu a vody (interval výmeny od 3 do 5 rokov), ich používanie v starších vozidlách a v ťažkých dieselových motoroch (Heavy Duty Diesel Engines, HDDE, pracovné stroje, kamióny, lode, agregáty..) je problematickejšie, nakoľko OAT nechránia motory pred kavitáciou, následkom ktorej dochádza k poškodzovaniu vložiek valcov. Po niekoľkých rokoch pokusov s OAT tak mnohí výrobcovia ťažkých dieselových agregátov prešli na dusičnanové alebo hybridné organické prísady (Hybrid OAT, HOAT).

Pri postupnej (a neodvratnej) degradácii inhibítorov korózie v chladiacom médiu je potrebné myslieť na ich pravidelnú obnovu a údržbu. Pri bežných automobiloch sa to rieši výmenou kvapaliny, ktorá však vo väčšine servisov neprebieha dôkladne a podľa pokynov výrobcu (zväčša sa pri servisnom úkone vypustí obsah chladiča, ktorý predstavuje iba polovicu až dve tretiny objemu chladiacej sústavy). V ostatných prípadoch sa využívajú dodatočné prísady do chladiacej kvapaliny (Supplemental Coolant Additives, SCA). Ich hlavným nedostatkom sú nevyvážené dávky chemikálií (presýtené alebo poddimenzované), čo vedie k zvýšenej korózii, erózii vložiek valcov a upchávaniu chladiacich kanálikov stuhnutými časticami inhibítorov.

V porovnaní s tradičnými riešeniami sú kvapaliny EVANS Coolants revolučné v tom, že obsahujú minimum kyslíka a sú takmer nevodivé. Vďaka tomu nedochádza ku korózii kovov a degradácii chladiacej kvapaliny ako v prípade zmesi voda - prísady - etylénglykol. Vďaka tomu môžu byť chladiace kvapaliny EVANS Coolants považované za doživotné.