Aero Cool 180° je revolučná chladiaca kvapalina neobsahujúca vodu pre letecké motory výrobcu Rotax Aircraft Engines. Aero Cool 180º chráni chladiace systémy malých leteckých motorov značky Rotax od -40ºC do 180ºC. Unikátne zloženie a vlastnosti kvapaliny zabraňujú mnohým problémom spôsobeným vodou (korózia, prehrievanie, tlak v systéme).

 ZOZNAM PREDAJCOV
 .

Žiadna voda znamená:

Žiadne prehrievanie: Aero Cool 180° má bod varu až 180°C a nikdy vo vašom motore nezovrie.

Žiadna korózia: Voda obsahuje kyslík, ktorý spôsobuje koróziu. Aero Cool 180° zabraňuje galvanickým reakciám, oxidácii a korózii.

Žiaden tlak: Vďaka Aero Cool 180° bude vo vašom chladiacom systéme nižší tlak, čím sa menej namáhajú všetky spoje, tesnenia, hadice a ostatné prvky chladiacej sústavy.

Žiadna kavitácia: Aero Cool 180° vytvára výrazne nižšiu kavitáciu na vložkách valcov, ako tradičné chladiace zmesi, vďaka čomu sú vložky valcov lepšie chránené voči erózii a poškodeniu.

Vyšší výkon: Aero Cool 180° zabraňuje predčasným detonáciám, ktoré sú spôsobené lokálnym prehrievaním motora v oblastiach blízko spaľovacej komory. Predčasné detonácie negatívne ovplyvňujú chod motora - ich odstránením sa maximalizuje výkon a zoptimalizuje spaľovanie.

Určené pre motory ROTAX 912 a 914
 

Technológia
 
Tradičné chladiace zmesi zložené z vody a nemrznúcich prísad pravidelne prekračujú tenkú hranicu medzi tzv. účinným jadrovým varom (Nucleate Boiling, bod A) a neefektívnym tzv. kritickým tepelným tokom (Critical Heat Flux, CHF, bod B). Následne dochádza k výraznému zníženiu prenosu tepla z horúcich častí motora, ktorých povrch je pokrytý bublinkami pary. Tento jav sa nazýva aj ‘Departure from Nucleate Boiling’ (DNB). Drobné bublinky pary v oblasti horúcich častí chladiacich komôrok (bod B) odvádzajú iba 3% tepla v porovnaní s vodou, čo spôsobuje silné lokálne prehrievanie kovu bloku motora a následne predčasné detonácie. Evans Coolants pri operačnej teplote tradičnej chladiacej zmesi v bloku motora okolo 100 - 135°C (pod tlakom) nikdy nezovrie a efektívňejšie odvádza vytvorené teplo.

Doživotná záruka bez servisných intervalov
 
Evans Coolants nevyžadujú servisné intervaly - menia sa len raz. Ak vymeníte tradičnú chladiacu zmes za revolučné chladiace kvapaliny Evans Coolants, váš motor získa doživotnú ochranu.

Ochrana pred mrazom
 
Evans Coolants vydržia mrazy až do teploty -40°C. Bez akýchkoľvek ďalších aditív dokonale ochránia celý chladiaci systém pri extrémne nízkych teplotách.

Ekológia
 
Evans Coolants majú patentované zloženie DeTox™, vďaka čomu sú podľa americkej Agentúry pre ochranu životného prostredia (US EPA) klasifikované ako netoxické. Prechodom na Evans Coolants prispievate svojím zodpovedným prístupom k ochrane životného prostredia.